O nama
Ustanova za zdravstvenu njegu i rehabilitaciju u kući "Tobia" je privatna zdravstvena ustanova sa sjedištem u Zagrebu , Ulica grada Chicaga 2.

Naša Ustanova je osnovana 22.prosinca 1994. godine. Poslujemo u sklopu sustava primarne zdravstvene zaštite, te s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje imamo sklopljen ugovor o pružanju zdravstvene njege i rehabilitacije osiguranicima Zavoda. Pružamo također istovjetne usluge i korisnicima izvan sustava Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, kako korisnicima koji sami snose troškove naših usluga, tako i korisnicima koji su osigurani kod osiguravajućih društava u sustavu dopunskog privatnog zdravstvenog osiguranja.
Naš tim je mali, pokretan i efikasan. U sustavu je dvadeset medicinskih radnika, 13 medicinskih sestara s višegodišnjim iskustvom u radu s teškim bolesnicima i 7 fizioterapeuta sa VŠS i različitim specijalnostima (Bobath, McKenzie, Alexander koncept...).

Osiguranik Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje pravo na medicinsku njegu i rehabilitaciju ostvaruje putem svog izabranog liječnika opće medicine, koji daje prijedlog za provedbu zdravstvene njege i rehabilitacije u slučajevima određenih akutnih stanja ( cerebralno-vaskularne bolesti, postraumatska stanja, teška kronična stanja, postoperativna stanja, razni oblici karcinoma i drugo), s kojim se mora suglasiti kontrolor Zavoda.
Naglašavamo potpuno slobodan izbor Ustanove, što je pravo pacijenta koje se ne može osporiti.
Ako nas izaberete, mi ćemo Vam osigurati kvalitetnu njegu i rehabilitaciju u okvirima koji određuju pravila Zavoda i odobrenje kontrolora Zavoda.
U slučajevima privatnog zdravstvenog osiguranja i osobnog plaćanja troškova, opseg i vrstu njege i rehabilitacije dogovaramo ovisno o Vašim zahtjevima i mogućnostima, uz stručnu pažnju i pomoć Vašeg obiteljskog liječnika i specijaliste određenog profila.

Najpreglednije pri rezoluciji 1024x768.
Made by